Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van:

Autoservice Jaron 
Golf van Biskaje 4A-10 
3446 CP Woerden 
KVK 30206401

Het beschermen van uw persoonsgegevens vinden wij heel belangrijk en met deze verklaring willen wij u informeren waarvoor wij uw persoonsgegevens in uw belang gebruiken.

Verwerkingsverantwoordelijk

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt ons bij vragen of klachten altijd benaderen.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
-naam:
-adres:
-Woonplaats:
-E-mail adres
-Telefoonnummer:
-(Kenteken van uw voertuig)

Doel van verwerken persoonsgegevens

Wij hebben met u een overeenkomst afgesloten en daarom verwerken wij uw persoonsgegevens, dit kan gaan om onderhoud/reparatie aan uw voertuig, garantie werkzaamheden, de verkoop van onderdelen of de verkoop/inkoop van een voertuig. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruiken!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw persoonsgegevens kunnen alleen geraadpleegd/gewijzigd worden door onze medewerkers.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren/aan te vullen of te laten verwijderen.

Bewaren van persoonsgegevens

Autoservice Jaron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

Beveiliging van persoonsgegevens

Autoservice Jaron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan persoonlijk contact met ons op of via info@autoservicejaron.nl